»
Politica de Confidentialitate

Politica privind confidentialitatea datelor cu caracter personal

Stimate utilizator,

În calitate de utilizator al serviciilor informatice asociate cu activitatea Clinicii U-Smile, dorim sa va reamintim urmatoarele.
Datele sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 (RGDP) si sunt gestionate de catre persoanele desemnate si persoanele împuternicite de operator, atât din cadrul organizatiei noastre, cât si din afara acesteia, care îndeplinesc sarcini si operatiuni specifice.

Datele nu vor fi difuzate decât daca legea prevede altfel.
De asemenea, fara consimtamântul general prealabil al persoanei vizate cu privire la comunicarile catre terti, chiar si atunci când aceste comunicari sunt utile, sau pentru a proteja, apara sau favoriza interesele persoanei vizate, va fi posibila doar furnizarea acelor servicii care nu prevad astfel de comunicari. În caz de necesitate, vor fi necesare consimtaminte specifice si punctuale, iar persoanele care vor primi datele le vor folosi în calitate de operatori autonomi.

În orice moment puteti: sa va exercitati drepturile care va revin (de acces, rectificare, stergere, restrictionarea prelucrarii, portabilitate, opozitie, absenta proceselor decizionale automatizate) în relatia cu operatorul de date, în conformitate cu articolele 15-22 din RGDP (prezentate mai jos); sa faceti o reclamatie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala); în cazul în care prelucrarea este efectuata pe baza de consimtamânt, sa va retrageti în orice moment consimtamântul, având în vedere faptul ca retragerea consimtamântului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamântului înainte de retragerea acestuia.

Scopul prelucrarii este specificat mai jos

Trimiterea de e-mailuri referitoare la campaniile la care clientul s-a abonat prin furnizarea datelor sale (de exemplu, e-mailuri de multumire, apeluri de confirmare a datelor si programarilor, e-mailuri de reamintire pentru evenimente solicitate, invitatii la initiative viitoare similare, notificari si noi initiative ale clinicii adresate clientilor sai).

Tipul de date prelucrate: date cu caracter personal, cum ar fi prenumele, numele, adresa de e-mail, numarul de telefon, codul postal, sexul, data nasterii, adresa.
Echipamente informatice utilizate pentru prelucrare si stocare: calculator, smartphone si telefoane mobile, tableta, hârtie.
 
Operator: Dentaleurope srl, Str. Eroilor 15, Ap. 6 Floresti, Cluj-Napoca